Telefony Alarmowe

Policja - tel. 977, 112

Ochotnicza Straż Pożarna - tel. 998

Straż Miejska – tel. 74 868 06 52, 607 990 302

Sieci komórkowe:
Numer alarmowy - 112
GOPR - 0601 100 300
WOPR - 0601 100 100